Kineziologija je veda, ki se ukvarja z znanstvenim preučevanjem gibanja in vpliva gibanja na razvoj človeka in vpliva na njegovo zdravje.
S kineziološkim pristopom želimo ljudem omogočiti, da s pomočjo gibanja razvijejo oz. dosežejo svoj poln gibalni in mentalni potencial. Z metodami kineziološkega pristopa se želimo cim bolj približati željam in potrebam posameznika upoštevajoč njegov zdravstveni status.