V sodelovanju z Mestno občino Ljubljane in Športno zvezo Ljubljane vsako leto pripravljamo programe rekreativne vadbe za občane. Programi vadbe so sofinancirani s strani Mestne občine in so za uporabnike brezplačni.
Za vas smo v letu 2019 pripravili različne brezplačne programe, ki so namenjeni predvsem manj telesno dejavnim rekreativcem.