Atletska šola

Vabljeni v malo šolo atletike za predšolske otroke in atletsko šolo za osnovnošolce. Po osnovni šoli lahko mladostniki preidejo v programe tekmovalne ali rekreativne atletike. Programi vadbe so prilagojeni starosti in biološkemu razvoju otrok in mladostnikov ter so odličen način preživljanja otrokovega prostega časa.

Vadba je skozi igro usmerjena v socializacijo ter spoznavanje različnih gibalnih nalog in športnih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok. Želimo, da se otroci ob vodstvu vaditelja spontano razvijajo, raziskujejo in spoznavajo gibanje ter okolje in se družijo s svojimi vrstniki.

Sezona poteka od septembra do junija:

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Torek in četrtek:18.00-19.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Torek in četrtek: 18.00-19.00

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je skozi igro usmerjena v socializacijo ter spoznavanje različnih gibalnih nalog in športnih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok. Otroke želimo navdušiti za razvoj svojih gibalnih znanj in socialnih veščin ter jih spoznati z osnovnimi športnimi igrami in atletskimi disciplinami.

Sezona poteka od septembra do junija:

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek in sreda: 17.00-18.00
 • Torek in četrtek:17.00-18.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek in sreda: 17.00-18.00
 • Torek in četrtek: 17.00-18.00

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba v tem starostnem obdobju je še vedno skozi igro usmerjena v socializacijo in spoznavanje različnih gibalnih nalog, hkrati pa v delo že bolj aktivno vpeljujemo tehnične elemente atletskih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju.

Sezona poteka od septembra do junija:

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan.

 • Ponedeljek in sreda; 17.00-18.30
 • Torek in četrtek; 17.00-18.30

Zimski del (november – marec; 5 mesecev) na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

 • Ponedeljek in sreda: 17.00-18.00
 • Torek in četrtek: 17.00-18.00

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba v tem starostnem obdobju je še vedno skozi igro usmerjena v socializacijo in spoznavanje različnih gibalnih nalog, hkrati pa v delo že bolj aktivno vpeljujemo tehnične elemente atletskih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju.

Sezona poteka od septembra do junija:

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan.

 • Ponedeljek, sreda; 16.30-18.00; petek 15.30-17.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev) na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

 • Ponedeljek, sreda, četrtek; 16.30-18.00

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 3-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je v tem starostnem obdobju že bolj usmerjena v elemente atletskih disciplin, hkrati pa še vedno skrbimo za spontanost in širitev gibalnega repertoarja. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni tej razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju. Želimo, da otroci ob vodenju vaditelja razširijo osnovno atletsko znanje in se postopoma pripravljajo za resnejšo atletsko vadbo v obdobju srednje šole.

Sezona poteka od septembra do junija:

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev) na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko 
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 3 in večkrat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je v tem starostnem obdobju že bolj usmerjena v elemente atletskih disciplin, hkrati pa še vedno skrbimo za spontanost in širitev gibalnega repertoarja. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni tej razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju. Želimo, da otroci ob vodenju vaditelja razširijo osnovno atletsko znanje in se postopoma pripravljajo za resnejšo atletsko vadbo v obdobju srednje šole.

Sezona poteka od septembra do junija:

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00
 • Četrtek, petek; 16.00-17.30

Zimski del (november – marec; 5 mesecev) na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00
 • Četrtek, petek; 16.00-17.30

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko 
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko 
 • 40 €/mesec – obisk 3 in večkrat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

V tem obdobju je telo mladostnikov najbolj dovzetno za razvoj pomembnih gibalnih, fizioloških in morfoloških kvalitet vsakega posameznika in pomeni odskočno desko za nadaljnje ukvarjanje s člansko tekmovalno atletiko. Vadba še vedno upošteva biološko starost in gibalno predznanje mladostnika. Vadba zaradi bolj načrtovanega in strukturiranega dela potek v manjših skupinah in je vodena s strani atletskega trenerja specialista.

Sezona poteka od septembra do junija:

Poletni del (september, oktober, april-junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek, sreda; 17.00-18.30
 • Torek; 15.30-17.00
 • Četrtek, petek; 16.00 – 17.30

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek, sreda; 17.00-18.30
 • Torek; 15.30-17.00
 • Četrtek, petek; 16.00 – 17.30

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko 
 • 40 €/mesec – obisk 3 in večkrat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta).

V juliju in avgustu so skupine U6, U8 in U10 na počitnicah. Ostale skupine vadijo po poletnih urnikih, ki bodo objavljeni v začetku junija.

Vsebine treningov med poletjem so bolj sproščene, namenjene druženju in usmerjene ohranjanju pridobljene kondicije in razvoju bazičnih motoričnih sposobnosti.

CENA

 • 24 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 30 €/mesec – obisk 2-krat tedensko 
 • 40 €/mesec – obisk 3 in večkrat tedensko

Prijave za poletne mesece zbiramo v začetku junija.

Za prijavo ali v primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@tek.si ali nas pokličite na 040 62 63 61 (Matej).

Kategorija:

Opis

Programe: