Atletska šola

Vabljeni v malo šolo atletike za predšolske otroke in atletsko šolo za osnovnošolce. Po osnovni šoli lahko mladostniki preidejo v programe tekmovalne ali rekreativne atletike. Programi vadbe so prilagojeni starosti in biološkemu razvoju otrok in mladostnikov ter so odličen način preživljanja otrokovega prostega časa.

Sezona 2022/23 se prične v ponedeljek, 29. avgusta 2022 in zaključi v petek, 23. junija 2023.

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) poteka v Parku Kodeljevo in na stadionu Slovan.

Zimski del (november – marec; 5 mesecev) poteka v telovadnicah Fakultete za šport, Waldorfske šole Ljubljana, v mali dvorani Kodeljevo, Večnamenski dvorani Kodeljevo in telovadnicah bližnjih šol. Točni urniki in lokacije zimskega dela za posamezne skupine bodo objavljeni konec meseca septembra 2022.

Vadba je skozi igro usmerjena v socializacijo ter spoznavanje različnih gibalnih nalog in športnih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok. Želimo, da se otroci ob vodstvu vaditelja spontano razvijajo, raziskujejo in spoznavajo gibanje ter okolje in se družijo s svojimi vrstniki.

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Torek in četrtek: 18.00-19.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Torek in četrtek: 17.00-18.00

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 35 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je skozi igro usmerjena v socializacijo ter spoznavanje različnih gibalnih nalog in športnih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok. Otroke želimo navdušiti za razvoj svojih gibalnih znanj in socialnih veščin ter jih spoznati z osnovnimi športnimi igrami in atletskimi disciplinami.

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek in sreda: 17.00-18.00
 • Torek in četrtek: 17.00-18.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek in sreda: 17.00-18.00
 • Torek in četrtek: 17.00-18.00

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 35 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba v tem starostnem obdobju je še vedno skozi igro usmerjena v socializacijo in spoznavanje različnih gibalnih nalog, hkrati pa v delo že bolj aktivno vpeljujemo tehnične elemente atletskih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju.

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan.

 • Ponedeljek in sreda; 17.00-18.30
 • Torek in četrtek; 17.00-18.30

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek in sreda: 17.00-18.00
 • Torek in četrtek: 17.00-18.00

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 35 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba v tem starostnem obdobju je še vedno skozi igro usmerjena v socializacijo in spoznavanje različnih gibalnih nalog, hkrati pa v delo že bolj aktivno vpeljujemo tehnične elemente atletskih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju.

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan.

Skupina 1

 • Ponedeljek, sreda; 16.00-17.30
 • Petek; 15.30-17.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek, petek; 15.30-17.00
 • Sreda; 16.30-18.00

Skupina 2

 • Ponedeljek, sreda; 17.00-18.30
 • Petek; 15.30-17.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek; 16.30-18.00
 • Sreda; 17.30-19.00
 • Petek; 15.30-17.00

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 35 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 3-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je v tem starostnem obdobju že bolj usmerjena v elemente atletskih disciplin, hkrati pa še vedno skrbimo za spontanost in širitev gibalnega repertoarja. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni tej razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju. Želimo, da otroci ob vodenju vaditelja razširijo osnovno atletsko znanje in se postopoma pripravljajo za resnejšo atletsko vadbo v obdobju srednje šole.

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00

CENA

 • 35 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 3-krat tedensko
 • 50 €/mesec – obisk 4 do 6-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je v tem starostnem obdobju že bolj usmerjena v elemente atletskih disciplin, hkrati pa še vedno skrbimo za spontanost in širitev gibalnega repertoarja. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni tej razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju. Želimo, da otroci ob vodenju vaditelja razširijo osnovno atletsko znanje in se postopoma pripravljajo za resnejšo atletsko vadbo v obdobju srednje šole.

Poletni del (september, oktober, april – junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 15.30-17.00
 • Sobota; po dogovoru (tekmovalna skupina)

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 15.30-17.00
 • Sobota; po dogovoru (tekmovalna skupina)

CENA

 • 35 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 3-krat tedensko
 • 50 €/mesec – obisk 4 do 6-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

V tem obdobju je telo mladostnikov najbolj dovzetno za razvoj pomembnih gibalnih, fizioloških in morfoloških kvalitet vsakega posameznika in pomeni odskočno desko za nadaljnje ukvarjanje s člansko tekmovalno atletiko. Vadba še vedno upošteva biološko starost in gibalno predznanje mladostnika. Vadba zaradi bolj načrtovanega in strukturiranega dela potek v manjših skupinah in je vodena s strani atletskega trenerja specialista.

Poletni del (september, oktober, april-junij; 5 mesecev) v Parku Kodeljevo in stadionu Slovan

 • Ponedeljek, sreda; 17.00-18.30
 • Torek; 16.00-17.30
 • četrtek, petek; 17.30-19.00
 • Sobota; po dogovoru (tekmovalna skupina)

Zimski del (november – marec; 5 mesecev)

 • Ponedeljek, sreda; 17.00-18.30
 • Torek, četrtek; 16.00-17.30
 • Petek; 16.30-18.00
 • Sobota; po dogovoru (tekmovalna skupina)

CENA

 • 35 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 3-krat tedensko
 • 50 €/mesec – obisk 4 do 6-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta).

V juliju in avgustu so skupine U6, U8 in U10 na počitnicah. Ostale skupine vadijo po poletnih urnikih, ki bodo objavljeni v začetku junija 2023.

Vsebine treningov med poletjem so bolj sproščene, namenjene druženju, usmerjene ohranjanju pridobljene kondicije in razvoju bazičnih motoričnih sposobnosti.

Za prijavo na vadbo ali za preizkus nam pišite na info@tek.si (ime, priimek in rojstni dan otroka, ter želeni dnevi obiska).

Kategorija:

Opis

Programe: